Yritys

Yhtiön arvot tukevat strategiaa ja ohjaavat sisäisesti päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa. Yhtiön arvoina ovat asiakasta lähellä – oikeilla valinnoilla, rohkeutta kehittyä, merkityksellisiä tekoja ja Yhdessä arvostaen.

Asiakasta lähellä – oikeilla valinnoilla

 • Teemme pitkäkestoisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja, tulevaisuuden kehitys ja kustannustehokkuus huomioiden
 • Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, vahvaa asiantuntemustamme hyödyntäen
 • Tuemme asiakkaidemme toimintaa, oikeat tehtävät oikeassa paikassa

Rohkeutta kehittyä

 • Haluamme olla suunnannäyttäjiä rohkealla ja nopealla uudistumisella
 • Olemme kiinnostuneita ympäristöstä, asiakkaista, työkavereista sekä omasta työstämme
 • Uskallamme ideoida, yrittää ja epäonnistuakin
 • Kehitämme osaamistamme ja hyödynnämme sopivinta teknologiaa

Merkityksellisiä tekoja

 • Meillä annetaan ja otetaan vastuuta tuotettaessa luotettavia ja ammattimaisia palveluja
 • Huolehdimme yhdessä työpaikkojen ja palveluiden jatkuvuudesta
 • Toimimme avoimesti, tartumme töihin, suunnittelemme ja viemme loppuun

Yhdessä arvostaen

 • Toimimme avoimesti yhteistyössä tukien ja auttaen
 • Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua oman työn ja työyhteisön kehittämiseen
 • Tuemme kukin osaltamme työyhteisön hyvinvointia
 • Kehitämme Saitaa tukemalla toistemme kasvua ja kehittymistä

OTA YHTEYTTÄ

Saimaan talous ja tieto Oy
puh. 05 616 3700
saita.hallinto@saita.fi

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@saita.fi

Postiosoite
Saimaan talous ja tieto Oy
PL 18
53101 LAPPEENRANTA